german  deutsch  |  english  englisch  polnisch  |  russisch  russisch

Trung tâm về giáo dục, hội nhập và dân chủ của Brandenburg - RAA Brandenburg

Zertifizierung im Qualitätsmanagement nach LQWRAA Brandenburg là một tổ chức phi chính phủ của toàn tiểu bang về giáo dục và hội nhập cộng đồng. Trung tâm RAA Brandenburg tổ chức hình thành quy trình giáo dục, tổ chức các dự án về các lĩnh vực dân chủ, hội nhập, giáo dục chính trị lịch sử và toàn cầu hóa cho các tổ chức và thành viên có nguồn gốc, chính kiến, đạo đức, tập quán khác nhau cùng dẫn tới một mục đích dân chủ hội nhập. Do sự cố bạo lực cựa đoan cánh tả và sự bài ngoại ở Brandenburg, vào năm 1992  RAA là một tổ chức được thành lật trên sáng kiến của bà Almuth Berger với tư cách đại diện của văn phòng người nước ngoài, với sự hỗ trợ của bộ giáo dục thanh niên và thể thao cùng với quỹ Freudenberg. Năm 1998 bà đóng vai trò quan trọng trong chương trình hành động của  chính phủ về “Brandenburg khoan dung”.

Trung tâm RAA là thành viên của cơ quan hội nhập toàn liên bang, các tổ chức phong trào chống hành động cực đoan, chống bạo lực và bài ngoại.  RAA Brandenburg là một tổ chức phi chính phủ trong toàn liên bang Brandenburg. Từ năm 2004 RAA cùng với MBT – cơ quan tư vấn lưu động -  mở sáu văn phòng về hội nhập và cởi mở  (viết tắt BIT) qua đó hỗ trợ giúp đỡ nhau  và tham gia các tổ chức đoàn thể khác.  Nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm RAA là công việc trong các trường học trong lĩnh vực giáo dục cho thanh thiếu niên cũng như người lớn về thế giới cởi mở  và khoan dung cũng như việc giúp đỡ người nhập cư trong quá trình hội nhập. .

 
Từ năm 2006, RAA Brandenburg và viện tư vấn cộng đồng cùng phối hợp trong khuôn khổ hiệp hội Dân chủ và hòa nhập Brandenburg.
 
Mục đích của trung tâm RAA  là xây dưng một công đồng, trong đó nhân cách phẩm giá của con người được coi trọng  mà không phụ thuộc vào nơi họ sinh ra, không phụ thuộc vào giới tính, ngôn ngữ, quan điểm, chính kiến  và tôn giáo của họ.  Để làm được điều đó đòi hỏi toàn môi trường xã hội, mà trong đó quá trình hội nhập vào cộng đồng là sự nỗ lực của mọi công dân chứ không chỉ là việc của những người nhập cư.  Hội nhập cần sự đóng góp nỗ lực của tất cả mọi thành viên trong xã hội để đạt được sự bình đẳng của của những người nhập cư trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
 
Trọng tâm hàngh động của RAA Brandenburg  là thúc đẩy sự cởi mở, thái độ dân chủ và không phân biệt chính kiến cũng như  thúc đẩy việc tham dự rộng rãi và dân chủ của thanh thiếu niên, người lớn vào cộng đồng xã hội Brandenburg.

Hiệp hội liên bang RAA
Hội liên hiệp BAG – hiệp  hội chung của các trung tâm RAA - của toàn cộng hòa liên bang được thành lập năm 1995, đấy là diễn đàn cho tất cả các trung tâm RAA của các tiểu Bang địa phương để cùng tìm kiếm những giải pháp để giải quyết những vấn đề hiện tại của tất cả các tiểu bang. Mục tiêu chính là hỗ trợ việc chuyển giao kinh nghiệm cũng như việc mở rộng các mô hình dự án với tầm cỡ toàn cộng hòa liên bang.

Hiệp hội BAG dưới sự điều hành của tổng giám đốc, sẽ điều hành hoạt động của các trung tâm RAA ở các tiểu bang, phối hợp với RAA Berlin và NRW với sự tài trợ của quỹ Freudenberg.

Các thông tin thêm về các trung tâm RAA khác xin bạn đọc trang của chúng tôi trên mạng: 
 
www.bag-raa.de