german  deutsch  |  english  englisch  |    polnisch  |  russisch  russisch

Các Chi nhánh RAA
 
Trong các chi nhánh RAA làm việc cùng nhau giáo viên của Brandenburg, các nàh tâm lí và giáo dục xã hội, các chuyên gia về việc hội nhập,  các tổ chức giáo dục của thanh thiếu niên, giáo dục người lớn. Trong một số văn phòng, chúng được bổ sung bởi các nhân viên của các dự án khu vực và  toàn liên bang. Điều này tạo điều kiện cho các văn phòng của chi nhánh RAA có thể phối hợp trong lĩnh vực giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên, hội nhập hoặc bổ túc và tư vấn ở các địa phương.
 
Sự phối hợp giữa các văn phòng chi nhánh RAA ở các địa phương nhỏ, hợp tác trong các dự án hợp tác trong RAA Brandenburg mà còn hợp tác với nhiều đối tác khu vực và liên bang trong việc hợp tác và quản lý là điều kiện tiên quyết cho việc thành công của sáu văn phòng nằm tại sáu phòng giáo dục của tiểu bang Brandenburg.
 

Các văn phòng  RAA nằm tại:

  • Phòng giáo dục Brandenburg an der Havel: RAA Potsdam
  • Phòng giáo dục Cottbus: RAA Cottbus và RAA Forst
  • Phòng giáo dục Eberswalde: RAA Angermünde
  • Phòng giáo dục Frankfurt (Oder): RAA Frankfurt (Oder)
  • Phòng giáo dục Perleberg: RAA Neuruppin
  • Phòng giáo dục Wünsdorf: RAA Trebbin

 

 

Übersicht der Niederlassungen der RAA Brandenburg