german  deutsch  |  english  englisch  |  russisch  russisch  |  vietnamesisch  vietnamesisch

RAA Brandenburg – Regional Offices for Education, Integration and Democracy, BrandenburgRAA Brandenburg to działająca na teranie całego kraju, niezależna agencja wspierania edukacji i integracji społecznej.

Nasza działalność obejmuje:

  • Doradztwo
  • Doskonalenie
  • Rozwój projektów i towarzyszenie projektom
  • Wsparcie dla sieci oraz komunalnych koncepcji integracyjnych


RAA Brandenburgdziałają na rzecz demokratycznej i otwartej na świat Brandenburgii. Działania te obejmują wspieranie demokracji jako formy życia i formy społecznej oraz zaangażowanie obywatelskie w postaci konfrontacji ze skrajnym ekstremizmem, rasizmem, antysemityzmem i ideologiami propagującymi pogardę wobec ludzi.

RAA Brandenburg inicjują i prowadzą procesy kształcenia i projekty na obszarze demokratycznego, interkulturowego, historyczno-politycznego oraz globalnego nauczania dla multiplikatorów w celu demokratycznej integracji grup społecznych, aby uwrażliwić społeczeństwo i otworzyć je na kulturową, religijną i etniczną heterogeniczność.

RAA Brandenburg wspierają integrację imigrantów i są symbolem społeczeństwa, które nacechowane jest wzajemnym szacunkiem i uznaniem i które oczekuje równouprawnionego zaangażowania wszystkich jego mieszkańców.
 
RAA Brandenburg

  • oferują zajęcia doskonalenia dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z młodzieżą i na rzecz integracji,
  • oferują doradztwo w demokratycznym kształtowaniu przestrzeni społecznej w szkole i pracy z młodzieżą,
  • współpracują z sieciami, fundacjami, stowarzyszeniami i związkami w celu przeciwdziałania dyskryminacji i uprzedzeniom,
  • wspierają interkulturowe i międzynarodowe programy kształcenia i spotkań,
  • przygotowują projekty i materiały na obszarze pedagogiki demokratycznej, interkulturowego/globalnego nauczania oraz kształcenia historyczno-politycznego.

 

 

Zertifizierung im Qualitätsmanagement nach LQW

Teamarbeit
 
 
Meinung
 
 
Mitbestimmen