german  deutsch  |    englisch  |    russisch  |    vietnamesisch

 

RAA Brandenburg – Regional Offices for Education, Integration and Democracy, Brandenburg

RAA Brandenburg to działająca na teranie całego kraju, niezależna agencja wspierania edukacji i integracji społecznej.

Nasza działalność obejmuje:

  • Doradztwo
  • Doskonalenie
  • Rozwój projektów i towarzyszenie projektom
  • Wsparcie dla sieci oraz komunalnych koncepcji integracyjnych

RAA Brandenburg działają na rzecz demokratycznej i otwartej na świat Brandenburgii. Działania te obejmują wspieranie demokracji jako formy życia i formy społecznej oraz zaangażowanie obywatelskie w postaci konfrontacji ze skrajnym ekstremizmem, rasizmem, antysemityzmem i ideologiami propagującymi pogardę wobec ludzi.

RAA Brandenburg inicjują i organizują procesy kształcenia i projekty z zakresu nauczania demokratycznego, interkulturowego, historyczno-politycznego oraz globalnego dla multiplikatorów w celu demokratycznej integracji grup społecznych, aby uwrażliwić społeczeństwo i otworzyć je na kulturową, religijną i etniczną heterogeniczność.

RAA Brandenburg wspierają integrację imigrantów i wstawiają się za społeczeństwem, które nacechowane jest wzajemnym szacunkiem i uznaniem i dąży do równouprawnionego zaangażowania wszystkich jego mieszkańców.

RAA Brandenburg oferują:

  • zajęcia doskonalenia dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z młodzieżą i na rzecz integracji
  • doradztwo w demokratycznym kształtowaniu przestrzeni społecznej w szkole i pracy z młodzieżą
  • współpracę z sieciami, fundacjami, stowarzyszeniami i związkami w celu przeciwdziałania dyskryminacji i uprzedzeniom
  • wsparcie interkulturowych i międzynarodowych programów kształcenia i spotkań
  • koncepcje projektów i materiałów w dziedzinach  pedagogiki demokratycznej, interkulturowego/globalnego nauczania oraz kształcenia historyczno-politycznego.

 

Teamarbeit
 
 
Meinung
 
 
Mitbestimmen