german  german  |  english  english

Globalizacja i globalna nauka

Dzięki ofertom dotyczącym globalnej nauki proponujemy dzieciom, młodzieży, pedagogom i multiplikatorom możliwość dostosowanego do ich wieku poznawania po kolei różnych płaszczyzn na arenie światowej w czasie globalizacji, umiejętności życia w nich oraz w przyszłości również ich kształtowania.

Wiedza i edukacją są warunkami potrzebnymi do tego, by postrzegać zmiany nie jako ryzyko, lecz jako szansę. W 15 edycji badań Shella przeprowadzanych wśród młodzieży po raz pierwszy zapytano, na ile pojęcie i debata na temat globalizacji znana jest młodym ludziom w przedziale wiekowym 15 do 25 lat. Badania te są reprezentatywne dla całych Niemiec. Ogólna tendencja jest taka, że trzy czwarte młodych ludzi słyszało już o globalizacji. Młodzież kojarzy globalizację z dwoma z jej punktu widzenia pozytywnymi skutkami: wolnością przemieszczania się (wyjeżdżanie i studiowanie za granicą) oraz doświadczeniem kulturowej różnorodności. Ponad połowa respondentów wymieniła jako następne także cztery negatywne skutki globalizacji: wzrost bezrobocia, przestępczości, niszczenie środowiska naturalnego, zacofanie. Ani zmiany klimatu, ani bieda, głód czy wojny domowe nie są procesami, na które musimy się godzić. Istnieją możliwości, by im zapobiegać.

Chcemy zwrócić uwagę na to, że sposób życia wszystkich mieszkańców Ziemi ma konsekwencje w skali globalnej. Właśnie tymi konsekwencjami zajmujemy się, by wspólnie wypracować drogi do zrównoważonego i przyszłościowego stylu życia.

W naszym społeczeństwie młodzi ludzie do 18 roku życia widzieli przeciętnie 200 tys. spotów reklamowych – tendencja jest wzrostowa. To znaczy, że codziennie konfrontowani są ze społeczeństwem konsumpcyjnym, które jest starannie przygotowane medialnie, a przez konsumpcję, przede wszystkim artykułów markowych obiecuje (rzekomo) wspaniałe życie. Dzięki 55 € w miesiącu, które średnio dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat mają do dyspozycji własnej, stanowią one dla rynku ważną siłę nabywczą. Największa część pieniędzy przeznaczane jest na słodycze.

Przy tych założeniach naturalna świadomość zrównoważonego rozwoju nie pojawia się automatycznie, nie wspominając o tym, że wiedza o warunkach pracy i życia ludzi, którzy produkują nasze dobra konsumenckie w naszym świecie praktycznie nie występuje.

Kto interesuje się tym, skąd pochodzą rzeczy, których używamy codziennie? Nie tylko dzieci nie znają obecnie odpowiedzi na niektóre podstawowe pytania np.: „Skąd pochodzi mleko?” „Z supermarketu”. Niektóre dzieci wychowane w dużym mieście sądzą, że krowy są fioletowe. Także dorośli się dziwią, gdy się dowiedzą, że miód, który jedzą, pochodzi np. z Meksyku, ich dywan został utkany przez dzieci-niewolników, kwiaty na Dzień Matki są importowane z Kenii, a meble ogrodowe wykonano z drewna drzew tropikalnych.
 
 Bezpośrednie połączenia pomiędzy producentem a konsumentem już dawno zostały przerwane. Bezpośrednia konfrontacja z warunkami, w których odbywa się produkcja, zepsułaby smak wszelkiej konsumpcji. W większości aukcji i giełd internetowych, które są ogólnie przyjęte w większości obszarów biznesu nie ma miejsca na bezpośredni kontakt pomiędzy producentem a sprzedawcą, więc różnorodność towarów w stylu „codziennie niskie ceny”, „żer dla skner” czy „dostaniesz więcej za mniej” jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki ląduje pod naszą choinką.

Zrównoważony rozwój może być kształtowany wtedy, gdy zajrzymy za kulisy i nie damy się zaślepić reklamami i lobby gospodarczemu, gdy po raz kolejny będziemy nawiązywać kontakty pomiędzy ludźmi północy i południa i kiedy dojdzie do prawdziwej wymiany. Jako, że nie wszyscy mają możliwość podróży do Afryki, Ameryki Łacińskiej czy do Azji, nasze polityczno-rozwojowe działania wewnątrz kraju oraz globalna nauka mają bardzo duże znaczenie.

Przede wszystkim przez wprowadzenie ponadprzedmiotowych lub łączących różne przedmioty tematów lekcji, podczas których uczniowie będą zajmować się interdyscyplinarnymi i ważnymi ze społecznego punktu widzenia tematami, min. globalizacją, zapewnieniem pokoju, środowiskiem i demokracją, można osiągnąć progresję i rzeczywiste całościowe opracowanie ważnych i podstawowych zagadnień obecnych czasów. Często szkołom brakuje czasu, materiałów i możliwości doskonalenia, które mogłyby wykształcić nauczycieli w obszarze tych tematów. I właśnie w tym chcemy ich wspierać.
Oferujemy

  • materiały na temat globalnej nauki z punktem nacisku na Tanzanię/Zanzibar,
  • szkolenia doskonalące dla nauczycieli,
  • wsparcie przy opracowywaniu projektów na tematy polityczno- rozwojowe,
  • pośrednictwo, wsparcie i doradztwo w opracowywaniu projektów szkół partnerskich Północ-Południe,
  • spotkania młodzieży w Tanzanii (Zanzibarze),
  • wspólne niemiecko-tanzańskie tematyczne szkolenia dla nauczycieli
RAA Brandenburg
Demokratie und Integration Brandenburg e.V.
Birgit Mitawi
Benzstraße 11/12
14482 Potsdam

Tel. +49 331 747 80 25
Tel. +49 30 292 77 87
Fax +49 331 747 80 20

globaleslernen@raa-brandenburg.de
www.raa-brandenburg.de