german  german   english  | 

Antydyskryminacja i Empowerment w Brandenburgii, na Dolnym Śląsku i w Andaluzji

1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2012


Kulisy

W Brandenburgii, na Dolnym Śląsku i w Andaluzji jak i innych miejscach imigranci i inne grupy społeczne spotykają się w życiu codziennym z wykluczeniem i nierównym traktowaniem. Jednocześnie we wszystkich trzech regionach są założenia, by przeciwdziałać dyskryminacji i wspierać tych, którzy tego typu zachowań doświadczyli (empowerment). Wraz z wdrażaniem dyrektywy Unii Europejskiej o równym traktowaniu z 2000 roku w Polsce, Niemczech i Hiszpanii praca antydyskryminacyjna nabrała innego znaczenia także w postrzeganiu publicznym. Oprócz towarzyszenia i wspierania osób dotkniętych dyskryminacją niezbędne jest uwrażliwienie zarówno obywateli, jak i organizacji i instytucji na zagadnienia dyskryminacji.


Nasze cele

 • specjalistyczna wymiana założeń w działaniach antydyskryminacyjnych i strategiach empowermentu, które praktykowane są w trzech europejskich regionach partnerskich,
 • dostosowanie i wprowadzenie założeń w krajach partnerskich,
 • doskonalenie multiplikatorów, którzy są aktywni na obszarze działań antydyskryminacyjnych,
 • rozwój sieci połączeń i współpracy pomiędzy uczestnikami projektu,
 • ewaluacja i rozpowszechnianie wyników projektu.

Wdrażanie i oferty

 • międzynarodowy cykl szkoleniowy w celu doskonalenia multiplikatorów w pracy antydyskryminacyjnej i integracyjnej,
 • coaching i doradztwo uczestnikom,
 • regionalne szkolenia i seminaria zajmujące się tematem pracy antydyskrymjinaryjnej i strategiami empowermentu, np. dla instytucji kształcenia lub administracji,
 • przygotowanie broszury na temat pracy dyskryminacyjnej i strategii empowermentu.

Nasze założenia

 • Pracujemy z różnorodnymi założeniami pracy dyskryminacyjnej i empowermentu, a w naszej działalności bierzemy pod uwagę różne cechy będące powodem dyskryminacji (np. pochodzenie etniczne, płeć, wiek, niepełnosprawność).
 • W naszej pracy wykorzystujemy partycypacyjne i zorientowane na proces metody pracy edukacyjnej, które nawiązują do własnych doświadczeń, działań i potrzeb jednostki.
 • Te metody umożliwiają aktywną i przemyślaną naukę i zmierzają w kierunku uznania i szacunku wobec różnorodności oraz równych szans udziału.

Kim jesteśmy

W ramach projektu pracujemy w międzynarodowym zespole specjalistów z RAA Brandenburg w Niemczech, SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ w Polsce oraz związku Intercultural life w Hiszpanii.


Team "Education against Discrimination"

The project team at the kick-off meeting (from left to right): Angela Fleischer-Wetzel, Manuela Pliżga-Jonarska, Katrin Alban, Dina Ulrich, Julia Vollmer

Education against Discrimination
RAA Brandenburg
Demokratie und Integration Brandenburg e.V.

Benzstraße 11/12
14482 Potsdam

Tel. +49 331 747 80-28
Fax +49 331 747 80 20

www.raa-brandenburg.de

Julia Vollmer
Projektleiterin
j.vollmer@raa-brandenburg.de


RAA Niederlassung Frankfurt (Oder)

Wieckestraße 1B
15320 Frankfurt (Oder)

Tel. /Fax + 49 335 500 9663

Dina Ulrich
Projektkoordinatorin und Bildungsreferentin
d.ulrich@raa-brandenburg.de

Angela Fleischer-Wetzel
Projektmitarbeiterin und Regionalreferentin
a.fleischer-wetzel@raa-brandenburg.de

RAA Niederlassung Cottbus

Friedensplatz 6
03051 Cottbus OT Gallinchen

Tel. +49 355 485 57 89
Fax +49 355 486 73 86
 
Axel Bremermann
Projektmitarbeiter und Regionalreferent
a.bremermann@raa-brandenburg.de