german  deutsch

Nachbarsprache in der Doppelstadt – Język sąsiada w Dwumieście


„Każdy nowo poznany język jest jak otwarte okno na świat, przez które lepiej widać sens życia”.
Frank Harris


Logo Kombi Projekt Nachbarsprache       Logo MDFE

 

Projekt „Nachbarsprache in der Doppelstadt – Język sąsiada w Dwumieście” jest realizowany w ramach programu INTERREG VA w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2022 we Frankfurcie nad Odrą oraz w Słubicach.
Jako partnerzy projektu zaangażowani we wdrżanie działań są Gmina Słubice, Stowarzyszenie Demokratie und Integration Brandenburg e.V. oraz miasto Frankfurt (Oder).

Celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej i nauka języka sąsiada we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach oraz zbliżenie mieszkańców miasta po obu stronach Odry.
Oba miasta są ze sobą ściśle powiązane i oferują mieszkańcom różne możliwości spędzania wolnego czasu, zakupów, wiele usług jak również po prostu spotkania międzyludzkie. Aby móc poruszać się po Dwumieście bez barier i rozsądnie organizować sobie czas, mieszkańcy potrzebują języka swoich sąsiadów.
W naszym projekcie zarówno dzieci i młodzież oraz ich rodzice i nauczyciele mogą skorzystać z oferty nauki języka sąsiadów i stosowania go w praktyce. Projekt współpracuje ze szkołami we Frankfurcie i Słubicach w tworzeniu interesującej oferty.
W ramach działań prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie mogą uczyć się języka, a także organizowane są różne formy spotkań z kolegami i koleżankami zza Odry, jednodniowe i kilkudniowe wycieczki,  wspólne przedsięwzięcia i projekty oraz wspólne uczenie się przy pomocy nowoczesnej techniki.
Również nauczyciele mogą korzytać z bogatej oferty szkoleń, dotyczących m. in. innowacyjnych metod nauczania języków, wirtualnych spotkań oraz z kursu językowego.
Dla nich również zorganizowane będą spotkania z nauczycielami z sąsiedniego miasta w celu poznania się i wymiany doświadczeń.

Projekt zapewni szkołom doradztwo dotyczące rozwoju partnerstw ze szkołami zza Odry i wdrażania możliwości uczenia się języka sąsiada.

Projekt jest wspierany naukowo przez specjalistów z pobliskich uniwersytetów.

 

RAA Brandenburg
Demokratie und Integration Brandenburg e.V.

Niederlassung Frankfurt (Oder)
Wieckestraße 1A
15230 Frankfurt (Oder)

Marzena Łącka
Projektleitung
Tel. +49 335 500 966 3
Mobil +49 1590 6466 139
m.lacka@raa-brandenburg.de
 

RAA Logo: Projekt Nachbarsprache