german


Projekt „Spotkanie znaczy Begegnung“ został pomyślnie zakończyony w roku 2009. Złożyliśmy wniosek na nasz nowy projekt „Begegnung-spotkanie w partnerstwie”i mamy nadzieję, że rozpoczniemy jego realizację w roku szkolnym 2010/2011.

Dalsze informacje uzyskają Państwo w siedzibie RAA Brandenburg.

 

Spotkanie znaczy Begegnung

 
Uczymy się bawiąc - nauka języka sąsiedniego kraju w szkołach podstawowych w regionie przygranicznym
 
Logo Spotkanie
Projekt "Spotkanie znaczy Begegnung" powstał w roku 1994 z inicjatywy RAA (Regionalny Urząd d/s Cudzoziemców, Pracy z Młodzieżą i Szkołą) w Brandenburgii i jest dziś jednym z najbardziej udanych i uznanych projektów w regionie przygranicznym.
 
Od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci uczą się nieobowiązkowo w kołach zainteresowań języka sąsiedniego kraju. Nauka prowadzona jest przystępnie, w atmosferze zabawy. Każde koło ma grupę partnerską po drugiej stronie granicy. Lekcje języka - dwie dodatkowe godziny lekcyjne raz w tygodniu - są przygotowaniem do spotkania obu grup. Spotkania jednodniowe organizowane są 2 - 4 razy w roku szkolnym, spotkania wielodniowe z reguły 1 raz. W czasie spotkań dzieci są przez cały czas razem i w naturalny sposób szukają dróg porozumienia. Dla dzieci, które w czasie zabawy chcą się porozumieć, obcy język przestaje być barierą. Kontakt jest spontaniczny i naturalny. Dobre rezultaty przynosi metoda "tandemu". Sprzyja ona nawiązywaniu osobistych kontaktów między dziećmi polskimi i niemieckimi.
Obecnie w projekcie uczestniczy 1600 dzieci z 41 niemieckich i 32 polskich szkół.
 
 
Cele projektu:
  •  pogłębienie kontaktów między dziećmi polskimi i niemieckimi
  •  likwidowanie uprzedzeń i wzajemnej obojętności
  •  poznawanie języka
  •  poznanie kraju sąsiadów
 
Finansowanie projektu
 
 
Logo MBJS  Logo EU  Logo DPJW
 
 
 
Kontakty między dziećmi
 
Spotkanie 7
Regularne spotkania grup partnerskich sprzyjają rozwojowi długotrwałych kontaktów między dziećmi polskimi i niemieckimi. Zaczyna się koleżeństwo, czasami nawet przyjaźń a w efekcie wzajemna tolerancja i akceptacja, nie tylko w szkole, ale i w życiu codziennym.
 
Im częściej dzieci się spotykają, tym swobodniej i pewniej czują się razem, co staje się zachętą do nauki obcego języka.
 
Z reguły, w roku szkolnym organizuje się 2 – 4  spotkanie jednodniowe i 1 spotkanie wielodniowe.
 
 
Likwidowanie uprzedzeń i wzajemnej obojętności
 
Istotnym celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania krajem sąsiednim, i przełamania utartych, często negatywnych opinii, z którymi dzieci spotykają się na co dzień. Przed pierwszym spotkaniem dzieci na ogół nie wiedzą nic konkretnego o swoich sąsiadach. Po stronie niemieckiej uprzedzenia są szczególnie silne. Dzieci biorące udział w projekcie zaczynają konfrontować rozpowszechnione uprzedzenia z osobistym doświadczeniem, różniącym się od stereotypów. Niebagatelne znaczenie ma w tym procesie poczucie przynależności do grupy ­­- koła zainteresowań.
 
 
Poznawanie języka
 
Przez spotkanie z językiem sąsiedniego kraju dzieci odkrywają, że inne języki są równie ważne jak ich własny. W kołach zainteresowań poznają podstawy języka, które mogą dać początek dalszej nauce.
Pod fachowym kierunkiem dzieci nabierają pewności w posługiwaniu się obcym językiem, zanika obawa przed jego używaniem. Wczesne opanowanie mowy sąsiada jest szansą i atutem w przyszłym życiu zawodowym w regionie. W ramach projektu dzieci przyswajają sobie taką metodę uczenia języka,  która ułatwi im w przyszlości naukę następnych  języków.
 
 
Informacje o kraju i jego mieszkańcach
 
Dzieci poznają kraj sąsiedzki przez wspólne zabawy, wspólne czytanie książek, opowiadanie bajek, legend, śpiewanie piosenek i tradycyjne obchodzenie świąt. Jeżdżą na wycieczki, zwiedzają swój region. Pozostałości po wojnach, pomniki i cmentarze, polskie i niemieckie nazwy miejscowości są powodem, by rozmawiać z dziećmi o historii tego specyficznego regionu i zastanawiać się nad wpływem przeszłości na obecne życie.
SPOTKANIE heißt Begegnung
RAA Brandenburg
Demokratie und Integration Brandenburg e.V. 

info@raa-brandenburg.de

Benzstraße 11/12
14482 Potsdam 
 
Tel. +49 331 747 80 21
Fax +49 331 747 80 20
 
www.raa-brandenburg.de
 
Spotkanie Foto 1
 
 
Spotkanie Foto 2
 
 
Spotkanie Foto 3
 
 
Spotkanie Foto 4
 
 
Spotkanie Foto 5
 
 
Spotkanie Foto 6
 
 
Spotkanie Foto 8