german  deutsch  |    englisch  |  russisch  russisch  vietnamesisch  vietnamesisch 

Oddziały RAA

W oddziałach RAA pracują wspólnie nauczyciele kraju związkowego Brandenburgii, pedagodzy socjalni lub też specjaliści z zakresu  integracji, kształcenia dorosłych i młodzieży. W niektórych oddziałach towarzyszą im pracownicy regionalnych i ponadregionalnych projektów. Dzięki temu oddziały RAA są w stanie zaoferować łącznikom na obszarze kształcenia, pomocy młodzieży i integracji odpowiednie dla regionu propozycje doskonalenia i doradztwa.

Zakotwiczenie w regionach wiejskich oraz małych miejscowościach, współpraca w powiązanych projektach w ramach RAA Brandenburg, oraz kooperacja z wieloma regionalnymi i ponadregionalnymi partnerami w społeczeństwie i administracji są warunkami dla efektywnej pracy oddziałów w sześciu rejonach Wydziałów Szkolnictwa Brandenburgii, którymi są:

  • Wydział Szkolnictwa Brandenburg: RAA Poczdam
  • Wydział Szkolnictwa Chociebuż z oddziałem zewnętrznym w Forst
  • Wydział Szkolnictwa Eberswalde: RAA Angermünde
  • Wydział Szkolnictwa Frankfurt nad Odrą: RAA Frankfurt nad Odrą
  • Wydział Szkolnictwa Perleberg: RAA Neuruppin
  • Wydział Szkolnictwa Wünsdorf: RAA Trebbin

 

 

Übersicht der Niederlassungen der RAA Brandenburg